Změna vlastnické struktury

Vážení obchodní partneři,

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 19.9.2022. došlo ke změně vlastnické struktury ve společnosti AMiT, spol. s r.o.. Do AMiTu vstoupil finanční investor – investiční společnost CEIP (CENTRAL EUROPE INDUSTRY PARTNERS, a.s.), která  touto akvizicí získala 70% obchodní podíl.  Zbývajících 30 % zůstává v majetku původních majitelů, kteří nadále ve firmě aktivně působí.

Uzavřené partnerství bylo výsledkem dlouhodobých konsensuálních jednání, ze kterých jasně vyplynula strategie vstupu  na nové trhy a posílení pozic na trzích stávajících – jak v oblasti průmyslové automatizace (divize Automation), tak v oblasti elektroniky pro kolejová vozidla (divize Transportation).

„Věříme, že se společným úsilím AMiT stane dominantním hráčem na evropském trhu a upevní i svoji pozici na asijských trzích.“ 
Aleš Krutina, nový generální ředitel společnosti AMiT, spol. s r.o.

Velice se těšíme, že budeme dále pokračovat ve vzájemné spolupráci.