Vstupně / výstupní jednotky Ethernet

Vstupně / výstupní jednotky s ethernetem Jednotky vzdálených vstupů/výstupů s ethernetem reprezentuje produktová řada RRE-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení prostřednictvím [...]

TCMS – Nadřazené řízení – distribuované

 Nadřazené řízení – distribuované AMiT výkonný distribuovaný řídicí systém (ACASYS CS) zabezpečuje řízení všech technologií kolejových vozidel. Robustní a teplotně odolný systém dle EN 50155 vyhovuje všem extrémním provozním podmínkám na železnici a [...]