AMiT, spol. s r.o. – Transportation

Patříme mezi nejvýznamnější hráče v oblasti vývoje a výroby řídicích systémů a elektroniky pro dopravu, především pak pro železniční a kolejová vozidla. Naše přednosti vychází především z vlastního know-how a vývoje, moderní výroby a odborného zákaznického přístupu.

Produktová nabídka je svojí komplexností a rozsahem ve světě výjimečná, zahrnuje informační systémy pro cestující, IP dohledové a audio systémy, TCN komunikaci, komunikační infrastrukturu a palubní řídicí systémy, splňující požadavky zákazníků a samozřejmě mezinárodních obecných (EN) a oborových (UIC) standardů.

Vize

Chceme se stát jak spolehlivým dodavatelem v průmyslu železničních a kolejových vozidel, tak respektovaným partnerem pro kvalitu v elektronickém inženýrství, výrobě a službách.
Ve vztahu k zaměstnancům podporujeme jejich sounáležitost se společností současně se zvyšováním jejich přímé odpovědnosti za všechny úspěchy a výsledky společnosti.

Mise

Naší misí je hledat, vyvíjet a dodávat spolehlivé, inteligentní a nákladově efektivní produkty, aplikace a komplexní řešení pro železniční a kolejovou dopravu a do společného přepravního ekosystému vzájemně propojovat vozidla, cestující a obsluhující personál železniční a hromadné dopravy.

Hodnoty

  • Lidé a partnerství
  • Technologie a inovace
  • Kvalita a podpora

 

Partnerství a asociace

  • ACRI (Asociace českého železničního průmyslu)
  • SDP ČR (Sdružení dopravních podniků ČR)
  • IEC TC9 WG43 (IEC 61375)
  • IEC TC9 WG46 (IEC 62580)
  • Trainet SG

Fondy EU

Společnost AMiT se v rámci Programu podpory marketingu, projektu spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků OP PIK bude v letech 2019 až 2021 účastnit 10 zahraničních veletrhů (projekt AMiT MARKETING). O jednotlivých účastech na veletrzích a výstavách budeme pravidelně informovat v našich aktualitách. Cílem prezentace naší společnosti je představení produktových novinek a podpora obchodních aktivit v daných regionech.