ACASYS Studio 2

ACASYS Studio 2 ACASYS Studio 2 je programové vybavení pro: off-line analýzu video dat uložených do záznamové jednotky servisní nástroje pro zobrazení živého záznamu stahování video dat ze záznamové jednotky Nástroj se sestává ze: čtecí [...]

Dohledový systém (CCTV)

Dohledový systém (CCTV) IP dohledový systém (ACASYS VS) firmy AMiT pro železniční a kolejová vozidla zajišťuje zvýšení bezpečnosti a prevenci proti vandalizmu či trestné činnosti ve vozidlech pomocí monitoringu videodat z IP kamer umístěných uvnitř a vně [...]