IP dohledový systém

IP dohledový systém (ACASYS VS) firmy AMiT pro železniční a kolejová vozidla zajišťuje zvýšení bezpečnosti a prevenci proti vandalizmu či trestné činnosti ve vozidlech pomocí monitoringu videodat z IP kamer umístěných uvnitř a vně vozidla. Uložená data mohou pomoci s dokazováním i v případně havárií. IP kamerový systém (CCTV) využívá jednotnou komunikační infrastrukturu Ethernet s ostatními systémy ve vozidle a lze jej snadno začlenit k nadřazenému řízení a ovládání.

Základními komponenty dohledového systému jsou vnitřní a venkovní IP kamery, IP monitory a panelové počítače (HMI), záznamová jednotka a ethernetová infrastruktura propojení všech komponent. Funkce záznamové jednotky a způsob přenosu dat se uzpůsobuje dle požadavků specifikovaných v projektu.

Interiérové a exteriérové kryty kamer se modifikují v souladu s designovými požadavky. Všechny komponenty jsou navrženy dle EN 50155.

Data ze záznamové jednotky je možno následně prohlížet a analyzovat pomocí programového nástroje ACASYS Studio.

Klíčové vlastnosti

  • poskytuje větší bezpečnost a brání vandalismu
  • umožňuje ukládání dat pro účel prokázání trestných činů nebo příčin dopravních nehod
  • nahrávaná data mohou být analyzovány ACASYS Studio softwarem
  • modulární systém navržený dle požadavků projektu
  • technologie moderních evropských standardů
IP kamerový systém - schéma
IP dohledový systém (CCTV) – schéma