TCN komunikace

Základní součásti komunikační sítě u kolejových vozidel (TCN – Train Communication Network) jsou Wire Train Bus (WTB sběrnice) zajišťující datovou komunikaci v rámci celé soupravy a Multifunction Vehicle Bus (MVB sběrnice) pro datovou výměnu (komunikaci) v rámci kolejového vozidla či skupiny pevně spojených kolejových vozidel (consist). Každý consist připojený na sběrnici WTB musí být vybaven WTB komunikačním uzlem (tzv. WTB Gateway). Prostřednictvím tohoto uzlu může být připojena i komunikační síť MVB; v tomto případě pak hovoříme o TCN WTB/MVB Gateway.

Firma AMiT nabízí kompletní řešení TCN komunikace pro zajištění interoperability mezi různými vozy dle IEC 61375. WTB uzly v sobě mohou integrovat libovolnou kombinaci 3 typů lokální komunikace consistu – MVB, CAN a ethernet.

K dispozici jsou dvě koncepce hardwarového řešení – modulární (vanové) a kompaktní. Vanová koncepce podporuje redundanci na úrovní komunikačního uzlu (gateway) a napájecího zdroje, čímž je zajištěná vysoká spolehlivost a disponibilita vlakové komunikace. Všechny komunikační sběrnice jsou certifikovány dle UIC 556, vlastní konstrukce řešení splňuje EN 50155. Pro vlastní návrh a diagnostiku TCN komunikace dodává firma AMiT i WTB a MVB analyzéry sběrnice.

 

TCN AMiT communication infrastructure
Schema AMiT vlaková komunikační infrastruktura (TCN)

 

TCN AMiT communication infrastructure
AMiT vlaková komunikační infrastruktura (TCN)