Základem úspěšné realizace projektů je schopnost kooperace a komunikace na úrovni vývojových pracovníků firmy AMiT a zadavatele, stejně jako kvalitní technická podpora, kterou poskytujeme obchodním partnerům a konstrukčním týmům. Dokonalá znalost vlastních výrobních možností a schopností vede k vysoké spolehlivosti výsledné produkce a hlavně k relativně krátkému procesu výzkumu a vývoje a rychlé návratnosti vložených investic.