ACASYS Studio 2

ACASYS Studio 2 ACASYS Studio 2 je programové vybavení pro: off-line analýzu video dat uložených do záznamové jednotky servisní nástroje pro zobrazení živého záznamu stahování video dat ze záznamové jednotky Nástroj se sestává ze: čtecí [...]

TrolStudio

TrolStudio Aplikace pro nadřazené řídicí počítače se vytváří nad knihovnou TROL v jazyce C/C++. Konfigurace projektu se připravuje v programu TrolDatGen, ladění a přístup k diagnostickým datům umožňuje program TrolView. TROL – knihovna CANopen [...]

Vývojové a programovací nástroje

Vývojové a programovací nástroje pro správu video a audio záznamů Pro správu a práci s video a audio záznamy z AMiT záznamových zařízení slouží nástroj ACASYS Studio 2, které se sestává ze čtecí jednotky (PPMA100/ACA) a programu ACASYS Viewer.   pro [...]