TrolStudio

Aplikace pro nadřazené řídicí počítače se vytváří nad knihovnou TROL v jazyce C/C++. Konfigurace projektu se připravuje v programu TrolDatGen, ladění a přístup k diagnostickým datům umožňuje program TrolView.

TROL – knihovna

 • CANopen master s jednoduchým přístupem ke komunikačním datům a možností systémové definice bezpečných hodnot
 • IP stack (UDP, ARP, ICMP)
 • správa procesních proměnných včetně systémové simulace hodnoty každé proměnné
 • průběžný záznam hodnot vybraných proměnných do Flash paměti
 • alarmový systém
 • procesní řízení

 

TrolDatGen – konfigurátor projektu

Programem lze konfigurovat sítě CAN/CANopen včetně bezpečných hodnot, definovat procesní proměnné a definovat seznamy proměnných pro průběžný záznam.

 

TrolView – ladění a diagnostika

 • on-line ladění aplikace
 • správa proměnných ve scénách včetně simulace
 • zobrazování dat z alarmového systému
 • vyčítání a zobrazování diagnostických dat
 • sledování dat sběrnice CAN včetně simulace
 • správa řídicího počítače (download, stavy)

 

Dostupný software:

TrolStudioprogramovací a ladicí prostředí
   TROLknihovna v jazyce C/C++
   TrolDatGenkonfigurátor projektu
   TrolViewladění a diagnostika

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Chcete-li stáhnout tento soubor, je třeba zadat vaši e-mailovou adresu

Odeslat
Prosím, vložte platnou emailovou adresu.