AMiT, spol. s r.o.
se sídlem: Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5 – Košíře
IČO: 45316015, DIČ: CZ45316015
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 7535
(dále také jen „AMiT“)

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace, které jsou důležité pro správné pochopení Vámi uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely ve společnosti AMiT.

AMiT zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Tyto souhlasy jsou udělovány prostřednictvím schválení podmínek užívání služby umístěných na stránkách amit-transportation.com. Na základě požadavků nové evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679) od Vás souhlas potřebujeme, abychom mohli zajistit nabídku našich služeb a produktů, které jsou pro Vás šité na míru,
a naopak Vás nezahlcovali nabídkami, které by Vás nemusely zaujmout.

V tomto dokumentu naleznete pouze informace týkající se konkrétně tohoto souhlasu.

1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely společnosti AMiT zpracovávat, jsou:

JménoPříjmeníNázev společnosti potřebujeme abychom měli jistotu,
že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu, a navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.

Telefon nebo E-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit.

IP adresa PC, ze kterého byl realizován přístup na naše stránky

Produkt společnosti AMiT. Evidujeme Váš zájem o produkty podle navštívených stránek naší webové prezentace, abychom pro Vás mohli přizpůsobit nabídku a zkvalitnit tak naše poskytované služby.

Výše uvedené osobní údaje nám dobrovolně poskytujete v okamžiku přístupu na naše firemní webové stránky a vytvořením vlastního přihlašovacího účtu k těmto stránkám. Pro naše zákazníky vytváříme klientské projektové weby, které vyžadují přístup definovaného uživatele.

Mimo rámec Vašeho souhlasu evidujeme další Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti, nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů, nebo vzniknou během obchodního kontaktu (např. DIČNázev společnostiVaše pracovní pozicepoptávkynabídkydodávkyreklamace atd.)

2. Pro jaké účely tento souhlas udělujete

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje a Vámi sdělené údaje s cílem, abychom byli schopni pro Vás připravit vhodné nabídky produktů a služeb poskytovaných společností AMiT.

Na základě Vašeho souhlasu využijeme Vašich kontaktních informací pro účely šíření obchodních sdělení, která se budou týkat služeb a výrobků společnosti AMiT.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování uživatelů a odhadnout jeho budoucí chování
či obchodní potenciál, dále profilování uživatele, různé segmentace, reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

3. Komu souhlas udělujete

Tento Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních dat pro marketingové účely je určen výhradně pro společnost AMiT , o jejichž produkty a služby jste projevil zájem.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Tento Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních dat pro marketingové účely udělujete společnosti AMiT jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu, nebo užívání služeb a následující 1 rok nebo do doby, než souhlas odvoláte.

Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

5. Jak můžete svůj souhlas odvolat

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to u společnosti AMiT. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se společností AMiT, ani na využívání jejich produktů a služeb,
pro které není tento souhlas potřebný.

Souhlas můžete odvolat prostřednictvím zaslaného emailu na adresu obchod@amit.cz.
V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů.
Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

6. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů

V rámci svého přihlašovacího účtu na webových stránkách amit-transportation.com máte možnost Vámi zadaná osobní data pro marketingové účely ve společnosti AMiT opravit nebo svůj účet kompletně smazat.

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu
s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, abychom odstranili takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.