PLC pro železnici

PLC – PROGRAMOVATELNÝ LOGICKÝ AUTOMAT PRO ŽELEZNICI průmyslový počítač vybavený potřebným hardwarem a softwarem, který je navržený tak, aby byl schopen převzít a vykonávat řídící funkce – řízení procesů, ovládání zařízení na železnici a v kolejových [...]

Vstupně / výstupní jednotky TRDP

Vstupně/výstupní jednotky s TRDP Jednotky vzdálených vstupů/výstupů reprezentuje produktová řada RRT2-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení protokolem TRDP. Jednotky vyhovují [...]

Vstupně / výstupní jednotky CAN

Vstupně/výstupní jednotky s CAN Jednotky vzdálených vstupů/výstupů reprezentuje produktová řada RRC-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení protokolem CANopen DS 401. Jednotky [...]

Vozidlové řídicí jednotky

Vozidlové řídicí jednotky Vozidlové řídicí počítače s distribuovanými vstupně/výstupním jednotkami (ethernet, CAN) se používají pro hlavní a podružné řízení v kolejových vozidlech – například pro nadřazené řízení vozidel (TCMS), informační systém [...]

TCMS – Nadřazené řízení

 Nadřazené řízení – distribuované AMiT výkonný distribuovaný řídicí systém (ACASYS CS) zabezpečuje řízení všech technologií kolejových vozidel. Robustní a teplotně odolný systém dle EN 50155 vyhovuje všem extrémním provozním podmínkám na železnici a [...]