Palubní informační systém cestujících (ISC)

Informační systém pro cestující AMiT pro železniční a kolejová vozidla je navržen jako stavebnicový systém, jehož finální podobu lze individuálně přizpůsobit doplněním či úpravou jednotlivých komponent případně funkčních celků a doprogramováním specifických funkcí stanovených konkrétním projektem.

Základními stavebními funkční celky jsou:

 

Všechny komponenty využívají jednotnou komunikační infrastrukturu (ethernet, RS485), která zajišťuje maximální flexibilitu konečného řešení. Celý informační systém zabezpečuje následující základní požadavky:

 • připojení na vlakovou komunikaci WTB
 • přenos dat GPRS a WiFi, GPS zjišťování polohy
 • informace z rezervačního systému sedadel ve vlakových soupravách
 • zobrazování informací na vnitřních a venkovních informační LED nebo TFT panelech
 • informační zobrazovače v představku
 • diagnostiku dalších technologií
 • oznámení pro cestující
 • audio komunikaci palubního personálu

Informační systém cestujících splňuje požadavky TSI a standardů UIC 176 a UIC 556.

Klíčové vlastnosti

 • komplexní informační systém pro cestujících
 • stavebnicový systém = přizpůsobení zákaznickým požadavkům
 • vysoká úroveň informací za nízké provozní náklady
 • vysoká funkční spolehlivost
 • jednoduchá integrace
 • široký rozsah pracovní teploty
 • zodolněné provedení

Aplikace

 • tramvaje
 • vlaky
  • vysokorychlostní a příměstské vlaky
  • lokomotivy
  • vagony pro cestující (RIC)
 • metro
Informační systém cestujících - schéma
Palubní informační systém cestujících – schéma

 

Informační systém cestujících - schéma
Palubní informační systém cestujících – schéma