Představení nových výrobků TRDP a IO jednotky s CANOpen

Počínaje dneškem představuje AMiT na výstavě Innotrans 2018 nové výrobky. Mezi novinky patří produkty s komunikačním protokolem TRDP – jedná se o modul RMTRDP1010, dále pak Vzdálené IO jednotky ve třech variantách RRT2-IO/001, RRT2-I/001, [...]

Vstupně / výstupní jednotky TRDP

Vstupně/výstupní jednotky s TRDP Jednotky vzdálených vstupů/výstupů reprezentuje produktová řada RRT2-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení protokolem TRDP. Jednotky vyhovují [...]

Napájecí zdroje

Napájecí zdroje Napájecí zdroje RV-PWxxx jsou určeny pro napájení modulárního (vanového) řídicího systému RAVA, který je určen pro realizaci nadřazeného vlakového řízení v kolejových vozidlech. Napájecí zdroj je určen pro napájení všech druhů karet ve [...]

CPU jednotky

CPU jednotky Modulární (vanový) řídicí systém RAVA je určený pro realizaci nadřazeného řízení v kolejových vozidlech. CPU jednotky zajišťují páteřní komunikaci jednotlivých van po různých komunikačních linkách (Ethernet, MVB, CAN, WTB, TRDP), přičemž [...]

Vstupně / výstupní jednotky

Vstupně / výstupní jednotky – karty Modulární (vanový) řídicí systém RAVA je určený pro realizaci nadřazeného řízení v kolejových vozidlech. K dispozici je celá řada karet s digitálními, nebo analogovými vstupy/výstupy. Komunikaci do vlakových [...]

TrolStudio

TrolStudio Aplikace pro nadřazené řídicí počítače se vytváří nad knihovnou TROL v jazyce C/C++. Konfigurace projektu se připravuje v programu TrolDatGen, ladění a přístup k diagnostickým datům umožňuje program TrolView. TROL – knihovna CANopen [...]

Montážní skříně (RACK)

Montážní skříně (vany) Pro modulární (vanový) řídicí systém RAVA jsou k dispozici různé typy montážních skříní (van). Zvolit lze velikost skříně odpovídající počtu vložených karet systému RAVA (CPU, I/O, napájení). Realizovat tak lze nadřazené řízení v [...]

Speciální jednotky s CANopen

Speciální jednotky s CANopen RRFSxx jsou jednotky určené k jištění elektrických obvodů kolejových vozidel se zpětným čtením stavu jistícího prvku, doplněné o univerzální vstupy/výstupy. Jednotky komunikují s nadřazeným systémem řízení protokolem CANopen [...]

Vstupně / výstupní jednotky Ethernet

Vstupně / výstupní jednotky s ethernetem Jednotky vzdálených vstupů/výstupů s ethernetem reprezentuje produktová řada RRE-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení prostřednictvím [...]

Vstupně / výstupní jednotky CAN

Vstupně/výstupní jednotky s CAN Jednotky vzdálených vstupů/výstupů reprezentuje produktová řada RRC-xxx. Jednotky jsou navržené a optimalizované pro řízení kolejových vozidel a komunikují s nadřazeným systémem řízení protokolem CANopen DS 401. Jednotky [...]