IP audio systém

AMiT digitální audio systém pro železniční a kolejová vozidla ACASYS AS zajišťuje všechny základní požadavky vozidlové audio komunikace:

  • automatická akustická hlášení cestujícím z centrálního informačního systému
  • komunikace řidiče směrem k cestujícím
  • interkom mezi řidičem a průvodčím / vlakovým personálem
  • tísňová komunikaci cestujících s průvodčím a řidičem

IP audio systém je stavebnicový systém, jehož finální podoba závisí na požadavcích daného projektu. Tento systém tvoří:

Komponenty tvořící součást interiéru mohou být upraveny a přizpůsobeny podle požadavků zákazníka s ohledem na splnění všech požadavků norem a předpisů. Základní funkčnost audio systému je autonomní. Integrace s informačním systémem cestujících je nezávislá na nadřazeném řízení. Ovládání komplexních funkcí audio systému je řešeno programově nadřazeným řízením vozidla.

Klíčové vlastnosti

  • digitální audio systém pro železniční a kolejová vozidla
  • modulární systém – návrh systému dle požadavků projektu
  • technologie podle moderních evropských standardů
IP audio systémy - schéma
IP audio systémy – schéma pro tramvaje, EMU, DMU
IP audio systémy - schéma
IP audio systémy – schéma pro RIC vozy