…

Nové routery RB-RTExxx

Portfólio ethernetových TCN routerů firmy AMiT pro kolejová vozidla nedávno rozšířily výrobky  RB-RTExxx. Tyto routery dokáží spravovat propojení mezi ethernetovými sítěmi typu ETB a ECN.

 

Konkrétně routery z rodiny RB-RTExxx jsou vybaveny čtveřicí 1 Gbps nezávislých Ethernet portů, každý s vlastní MAC adresou. Dvojice těchto portů je vyhrazena na komunikaci přes síť ETB (Ethernet Train Backbone). Samozřejmostí je podpora funkce bypass – pokud dojde k vypnutí routeru, nebo nefunkčnosti na něm běžící aplikace, zůstanou tyto porty propojené, čímž dojde k efektivnímu přemostění zařízení. Po opětovném zapnutí routeru / rozběhnutí aplikace je přemostění přerušeno a správu nad komunikací převezme zařízení. Všechny ethernetové porty lze provozovat v rychlostech 10/100/1000 Mbps.

 

Další zajímavostí je pak přítomnost HDMI rozhraní, které slouží k zobrazení stavu routeru a ovládání operačního systému. To slouží zejména pro účely servisu a ladění.