WiFi systém pro motorové jednotky 814 od AMiTu

Na základě AMiTem předložené žádosti v minulém roce 2019, Drážní úřad ČR rozhodl o schválení změny na drážním vozidle v provedení 814-914 a 814-014-814, týkající se vybavení motorové jednotky řady 814 WiFi technologií společnosti AMiT pro poskytování služeb internetového připojení.

V minulém roce byl osazen prototyp dvou vozové verze motorové jednotky řady 814  a nyní je WiFi systém z produkce firmy AMiT osazován prostřednictvím DPOV PSO Veselí nad Moravou na další, již sériové jednotky řady 814 a to zejména při periodických opravách vozidel. Celkový objem dodávky by měl dosahovat kolem 60 sad WiFi pro motorové jednotky této řady.

Díky této dodávce pro motorové jednotky řady 814, které jsou provozovány ČD na regionálních tratích, AMiT zpříjemňuje cestujícím jejich každodenní cesty a tak mohou i zde využívat internet v plné kvalitě jako již jsou zvyklí na středních a dlouhých cestách.