AMiT panelové počítače zamíří do USA

Pro projekt osmi FLIRT3 souprav (DMU) švýcarského výrobce kolejových vozidel Stadler Rail dodá AMiT své odolné diagnostické panelové počítače (HMI) nadřazeného vlakového řízení TCMS (Train Control and Management System). Tyto HMI budou plnit funkce diagnostického serveru, jako např. zobrazování procesních a stavových charakteristik technologiích vlakové soupravy dle UIC612, ovládání nevitálních provozních technologií a dále funkce digitálních zpětných zrcátek.

FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train) soupravy se sestávají ze 4-vozových diesel-elektrických ucelených jednotek (DMU), které budou obsluhovat novou příměstskou linku TEX Rail dlouhou 14 km v americkém městě Fort Worth (Texas). Očekávané zahájení provozu linky se předpokládá v září 2018. Vysoutěžená cena kontraktu na dodání vlaků firmou Stadler je 106,7 mil. USD a zahrnuje i dodávky komponent po dobu 10 let. Kontrakt dále zahrnuje i opci na dodání dalších 24 DMU souprav.