TCN Messenger

TCN Messenger implementuje TCN MD protokol označovaný jako RTP MD protokol (Real-Time Message Data Protocol). RTP MD protokol je komunikační protokol, který se používá pro palubní komunikaci zprávami mezi zařízeními v rámci vlakové komunikační sítě (TCN).

RTP MD protokol zahrnuje linkovou až relační vrstvu dle referenčního modelu ISO/OSI.

TCN Messenger je implementována jako knihovna zdrojových kódů. Knihovna Messenger obsahuje kompletní implementaci TCN MD protokolu včetně volitelných služeb TCN multicastu, implementaci rozhraní pro TCN přenos zpráv a implementaci rozhraní pro přenos UIC E-Telegramů.

Knihovna TCN Messenger je programována v jazyce C++. Portace na cílovou platformu je proto možná pouze v případě existence překladače C++ pro danou platformu. Externí rozhraní knihovny jsou implementovány pouze v jazyce C.

Knihovna TCN Messenger je platformově nezávislá;  tato knihovna nevyžaduje žádná OS ani synchronizační primitiva. Knihovna implementuje vlastní vnitřní timery (které jsou odvozovány od periodického volání hlavní funkce) a vlastní správu dynamické paměti (heap). Portace knihovny TCN Messenger na danou cílovou platformu představuje vyhrazení paměti pro zprávy a pakety (pointer na tuto paměť se předá knihovně při inicializaci), napojení LMA (Link Message Adapter) knihovny na driver dané TCN sběrnice a pohánění knihovny periodickým voláním hlavní funkce. Komunikace s driverem dané sběrnice je realizována pomocí front MD paketů, které jsou implementovány jako kruhové buffery tj. ani tato implementace nevyžaduje žádná synchronizační primitiva.

Knihovnu TCN Messenger je možno použít v libovolném TCN zařízení od ED typu displej či VCU až po zařízení typu TCN WTB gateway. Zároveň je možné tuto knihovnu použít i v servisních zařízeních (např. PC notebook).

TNM Agent

TNM (Train Netwok Management) Agent je standardní TCN respondent (replier) aplikace, která pro svou funkčnost využívá RTP MD komunikační protokol. TNM Agent je aplikace typu server, která implementuje služby vzdálené diagnostiky, konfigurace a nahrávání firmware. Tyto služby poté využívá klientská aplikace označovaná jako manažer (manager), která se může nacházet kdekoli na vlakové síti TCN.

Aplikace TNM Agent je implementována jako knihovna využívající rozhraní TCN Messenger. Je programována v jazyce C++. Na cílové platformě musí být proto k dispozici překladač jazyka C++. Externí rozhraní knihovny je programováno pouze v jazyce C.

Knihovna TNM Agent implementuje všechny standardní TNM služby stanice, MVB/WTB linkové služby, služby proměnných, služby zpráv, služby domén, služby UTC času, žurnálu a celou řadu uživatelských TNM služeb.

Knihovna TNM Agent je platformově nezávislá knihovna nevyžadující žádná OS či synchronizační primitiva. Knihovna implementuje vlastní vnitřní timery (které jsou odvozovány od periodického volání hlavní funkce). TNM služby jsou implementovány pomocí standardních rozhraní (AVI, LPI, AMI, LSI); případně realizovány pomocí callback funkcí, které jsou knihovně dodány zvenčí při inicializaci jednotlivých skupin TNM služeb.

Knihovnu TNM Agent je možno použít v libovolném TCN zařízení, které má implementován protokol TCN Messenger pro přenos zpráv.

Dostupný software:

TCN Messengerknihovna zdrojových kódů programována v jazyce C++
TNM AgentTCN respondent (replier) aplikace

 

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Chcete-li stáhnout tento soubor, je třeba zadat vaši e-mailovou adresu

Odeslat
Prosím, vložte platnou emailovou adresu.