Voděodolné panelové počítače HMI pro ABB India

Firma AMiT v loňském roce zahájila dodávku drážních panelových počítačů (HMI) řady AWxxx do ABB India, konkrétně pro montáž do kabiny strojvedoucího na lokomotivách řady WAG-9. Tyto panelové počítače vynikají zejména svou voděodolnosti. Takto vybavená HMI začala firma AMiT dodávat klientům na základě zkušeností z obdobného projektu který firma AMiT realizovala v indické Bombaji. Důvodem pro implementaci voděodolnosti není ochrana před případným vylitím tekutiny do zařízení, ale vzdušná vlhkost. Při provozu v teplejším podnebí s nevyhnutelně vyšší vlhkosti okolního vzduchu, případně při použití v klimatizované kabině ve které dojde k následnému prudkému vyvětrání, může docházet ke kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení, což vede mimo jiné k elektrokorozi kontaktů. Voděodolnost tuto skutečnost eliminuje a dovoluje provoz HMI i v extrémnějších podmínkách bez narušení funkčnosti. AMiT voděodolná HMI v současné době považuje za standard a jiné, než voděodolné panelové počítače HMI nenabízí.