Nadřazené řízení – modulární

AMiT výkonný modulární (vanový) řídicí systém RAVA, osazovaný do van, zabezpečuje řízení všech technologií kolejových vozidel a správy komunikačních sítí kolejových vozidel. Kromě procesorových (CPU) výkonných modulů a vstupně/výstupních karet může být v téže vaně zapojen i WTB komunikační uzel zajišťující propojení do lokální komunikační sítě vozidel (MVB, CAN, ethernet) dle IEC 61375.

Důležitou vlastností vanového provedení je možnost redundance zdrojů, CPU jednotek i všech vstupně/výstupních karet pro zvýšení spolehlivosti celého systému. CPU jednotky zajišťují páteřní komunikaci po linkách ethernet, MVB, CAN nebo RS485 přičemž jednotlivé typy komunikací lze libovolně kombinovat.

Vysoká spolehlivost, redundance a provozní dostupnost řídicího systému RAVA je zajištěna možností kombinovat různé typy CPU, komunikačních, vstupně/výstupních a napájecích karet. Robustní a teplotně odolný systém dle EN 50155 vyhovuje všem extrémním provozním podmínkám na železnici a v kolejové dopravě.

Jednotlivé jednotky a karty systému RAVA se kompletují v montážních vanách s 10, 15 nebo 21 sloty.

Pro vývoj aplikačních programů slouží vývojové prostředí TrolStudio.

Klíčové vlastnosti

  • řízení kolejových vozidel – modulární (vanový) sytém
  • MVB rozhraní v provedení EMD, ESD (zdvojená linka)
  • 10/100 Mb/s ethernetové připojení konektorem M12
  • podpora protokolu CANopen DS 401
  • WTB rozhraní dle UIC 556
  • podpora redundance (CPU, zdroj, V/V karty, gateway)
  • široký rozsah provozních teplot -40 °C až 70 °C
  • napájení od 24 V do 110 V ss.
  • konstrukce dle EN 50155
modular_subrack_control_system
Schéma modulárního vlakového nadřazené řízení