říjen 2011

Firma AMiT vybaví komponenty RRC a terminálem APT81xx nově vzniklou učebnu Řídících systémů pro kolejovou dopravu na Katedře elektrotechniky a zabezpečovací techniky v dopravě při Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.